Σταδιακή αναζήτηση εγγραφών σε πίνακα

Περιεχόμενα

Έχετε τη δυνατότητα σταδιακής αναζήτησης εγγραφών σε όλους τους πίνακες της εφαρμογής. Μόλις ανοίξει ένας πίνακας μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες ή αριθμούς οι οποίοι παραπέμπουν στη σχετική γραμμή του πίνακα. Οι κανόνες προτεραιότητας της σταδιακής αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση είναι:

1.Ανεύρεση των εγγραφών που ταιριάζουν στους πληκτρολογηθέντες χαρακτήρες.
2.Επί εγγραφών που πληρούν όμοια την παραπάνω συνθήκη, προηγούνται εκείνες που έχουν τους κοινούς χαρακτήρες σε “αριστερότερη θέση”.
3.Επί εγγραφών που πληρούν όμοια τις δύο παραπάνω συνθήκες, προηγείται εκείνη που βρίσκεται σε υψηλότερη γραμμή.

.