Προβολή

Η εργασία Προβολή λειτουργεί πανομοιότυπα με αυτή των “Μεταβολών – Διαγραφών” που αναπτύχθηκε παραπάνω, με τη διαφορά ότι δεν μπορείτε να τα μεταβάλλετε τα στοιχεία των προδιαγραφών.