Επεξεργασία

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την επεξεργασία της εμφάνισης και των φίλτρων των διαθέσιμων πληροφοριών για το κάθε κύκλωμα.

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης επιλέγεται η πληροφορία, ενώ στο δεξί τμήμα της οθόνης καθορίζεται η μορφή του.

Γενικά

· Στοιχεία επιλογής

Καθορίζονται η περιγραφή της πληροφορίας, καθώς και το ποιες ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν.

· Πλαίσιο επεξήγησης

Αφορά την αναλυτική περιγραφή της πληροφορίας που θα παραχθεί.

· Μορφοποίηση

Καθορίζονται το στυλ και η γραμματοσειρά της οθόνης των αποτελεσμάτων.

· Γραφικά

Καθορίζεται το αν θα είναι ορατή ή όχι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και με τη μορφή γραφικών, καθώς και η σχετική θέση τους.

Στήλες

Εδώ καθορίζεται ο τίτλος και το πλάτος των διαθέσιμων στηλών, καθώς και το αν θα είναι ορατές ή όχι.

Φίλτρα

Εδώ δίνεται η δυνατότητα καθορισμού διαφόρων φίλτρων, όπως:

 Εφαρμογή μάσκας κωδικού.
 Αλλαγή του πλήθους των γραμμών για τις πληροφορίες που παρουσιάζουν αποτελέσματα σε περισσότερες από μία γραμμές (τύπου «top», ενηλικίωσης υπολοίπων κλπ.)
 Επιλογή συγκεκριμένων κωδικών κίνησης.

Με την επιλογή «Αποθήκευση» ή «Ακύρωση» αποθηκεύονται ή ακυρώνονται αντίστοιχα οι όποιες αλλαγές. Η επιλογή «Αποθήκευση ως» παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αλλαγών ως νέα επιλογή στη λίστα των διαθέσιμων πληροφοριών.

.

Προηγούμενο

Αποτελέσματα