Καρτέλα

Η εργασία Καρτέλα είδους παρουσιάζει την κίνηση του είδους στην αποθήκη σας. Επιλέξτε το είδος την καρτέλα του οποίου επιθυμείτε να προβάλλετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Καθορίστε τις κινήσεις που θέλετε να περιληφθούν, το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε κάποιον ή όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιείτε.

Τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε να μεταβάλλετε ή απλώς να προβάλλετε τις κινήσεις της καρτέλας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει λίστα με όλες τις κινήσεις πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Επιλέξτε την επιθυμητή κίνηση και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε όλα τα στοιχεία της αναλυτικά.

Εάν η κίνηση προήλθε από καταχώρηση παραστατικού αγοράς ή πώλησης, τότε ξαναπατώντας το πλήκτρο [Enter], εμφανίζεται το αντίστοιχο παραστατικό μέσω του οποίου δημιουργήθηκε η κίνηση.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] για να επιστρέψετε στη λίστα των κινήσεων ώστε να επιλέξετε κάποια επόμενη. Ξαναπατήστε το πλήκτρο [Escape] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη αναζήτησης ειδών.

.

Επόμενο

Ευρετήριο