Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ

Η εργασία Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ επιτρέπει την καταχώρηση πολλαπλών διατάξεων συμπληρώνοντας άρθρο και περιγραφή. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πίνακα καθίσταται δυνατή η επιλογή αυτών κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού πώλησης.