Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή λογιστικών άρθρων για να προβάλλετε τις κινήσεις που θέλετε, αφού τις επιλέξετε κατά το γνωστό από την προηγούμενη εργασία τρόπο.

Επιλέξτε κάποια από τις προβαλλόμενες κινήσεις και πατήστε [Enter] για να δείτε αναλυτικά το άρθρο.

Εάν κάποιος λογαριασμός έχει αντίκρισμα στην Αναλυτική Λογιστική, τότε μπορείτε να δείτε και το άρθρο της αναλυτικής λογιστικής πατώντας το πλήκτρο [Enter] κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό