Σχόλια Αξιογράφων

Στη συγκεκριμένη εργασία, καταχωρείτε τον πίνακα με τα συνηθέστερα σχόλια που χρησιμοποιείτε κατά την καταχώρηση νέων αξιογράφων, ο οποίος προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab] κάθε φορά που βρίσκεστε σε πεδίο σχολίων.

.

.

Προηγούμενο

Χαρτοφυλάκια