Ημερολόγιο

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην επιλογή Ημερολόγιο γίνεται η διαχείριση των ραντεβού για κάθε Πωλητή ξεχωριστά. Η επιλογή Πωλητή επομένως είναι απαραίτητη και μπορεί να περιοριστεί σε επίπεδο χρήστη εφόσον αυτός έχει συσχετιστεί με συγκεκριμένο Πωλητή μέσα στα στοιχεία του (Οργάνωση – Σύστημα – Ασφάλεια – Χρήστες).

Η συγκεντρωτική παρουσίαση των ραντεβού όλων των πωλητών γίνεται πατώντας το κουμπί που βρίσκεται αριστερά του αντικειμένου επιλογής πωλητή και με το οποίο εναλλάσσονται οι δύο τρόποι λειτουργίας (συγκεντρωτικά ή κατά πωλητή). Κατά τη συγκεντρωτική παρουσίαση επιτρέπονται όλες οι ενέργειες (δηλ. μεταβολές, διαγραφές, μετακινήσεις κλπ), εκτός από την καταχώρηση νέου ραντεβού, η οποία γίνεται πάντοτε κατά πωλητή.

Στο Ημερολόγιο έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τα ραντεβού μιας συγκεκριμένης ενέργειας ή κατάστασης επιλέγοντας ανάλογα στα φίλτρα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε το Ημερολόγιο ανά Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα ή Έτος.

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα ραντεβού σε άλλη ώρα σύροντας το (drag and drop). Με δεξί κλικ επίσης, μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή και να αντιγράψετε ένα ραντεβού προκειμένου να το επικολλήσετε σε μια καινούργια θέση.

Πατώντας το κουμπί Ανανέωση μπορείτε να ανανεώσετε την οθόνη του Ημερολογίου με όλες τις σχετικές εγγραφές. Tο κουμπί αυτό λειτουργεί σαν διακόπτης ενεργοποίησης (ή όχι), της αυτόματης ανανέωσης των στοιχείων κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Με την επιλογή Outlook γίνεται συγχρονισμός των ραντεβού του Κεφαλαίου με το Ημερολόγιο του Outlook. Επίσης, δημιουργούνται οι πελάτες ως Επαφές στο Outlook με στοιχεία που αντλούνται από τα σταθερά στοιχεία των πελατών του Κεφαλαίου.

Καταχωρείτε ένα νέο ραντεβού κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη ζώνη της ώρας που επιθυμείτε ή με δεξί κλικ πάνω στο χρονοδιάγραμμα και επιλέγοντας Νέο συμβάν.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία είναι ο Τίτλος και η Ενέργεια, ενώ η επιλογή συγκεκριμένου Πελάτη είναι προαιρετική. Κατά την καταχώρηση των ραντεβού μπορείτε να επιλέξε αν επιθυμείτε “Υπενθύμιση του ραντεβού” και κάθε πότε.

Κατά την υπενθύμιση των ραντεβού εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο και μπορείτε να επιλέξετε “Αναβολή”, ώστε να σας το υπενθυμίσει ξανά μετά από επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

.

Επόμενο

Ενέργειες