Λοιπά αρχεία / Πίνακες

Εδώ βρίσκονται οι εργασίες για τη διαχείριση των πινάκων «Μεγεθολόγια» και «Χρώματα». Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 250 μεγεθολόγια των 24 μεγεθών, καθώς και 999 κωδικούς χρωμάτων με τις περιγραφές τους.

Οδηγίες για Χ/Μ μπορείτε επίσης να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.unisoft.gr.

.

Προηγούμενο

Ετικέτες