Προβολή

Η εργασία Προβολή κινήσεων ειδών εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτή της Μεταβολής – Διαγραφής ειδών. Όπως σε όλες τις προβολές, δεν έχετε τη δυνατότητα μεταβολής καμίας κίνησης.

.