Παράμετροι

Στην συνέχεια επιλέγετε την εργασία «Επικοινωνία – SMS Manager – Παράμετροι» και καθορίζετε το «Username» και το «Password», που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Ακόμη μπορείτε να καθορίσετε το «Όνομα αποστολέα» που θα εμφανίζεται στους παραλήπτες των μηνυμάτων SMS και το αν θα γίνεται «Αναγνώριση τηλεφώνων» κατά την αποστολή SMS, όταν αυτή αφορά σειρά τηλεφωνικών αριθμών.

Κατά την καταχώρηση των παραμέτρων γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας και ορθότητας των στοιχείων του λογαριασμού και σε περίπτωση αποτυχίας παράγεται σχετικό μήνυμα λάθους.

.

Προηγούμενο

Λογαριασμός