Προβολή

Η εργασία Προβολή κινήσεων προμηθευτών εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτή της “Μεταβολής – Διαγραφής” προμηθευτών. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε λεπτομερώς τις κινήσεις που επιθυμείτε αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα μεταβολής καμίας κίνησης.

.