Εκτέλεση Παραστατικών

Η εργασία Εκτέλεση Παραστατικών μετασχηματίζει αυτόματα τα ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σε εκτελεσμένα, παράγοντας ταυτόχρονα τις σχετικές κινήσεις στο αρχείο της αποθήκης.

Επιλέξτε αρχικά, τον τύπο και τις σειρές παραστατικών που θα μετέχουν στην εκτέλεση της εργασίας. Ορίστε στη συνέχεια, το χρονικό διάστημα, παραστατικά του οποίου θέλετε να εκτελέσετε, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., να προβάλλει τα ανεκτέλεστα παραστατικά, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Enter], σε κάθε παραστατικό του οποίου θέλετε να εκτελεστούν οι κινήσεις.