Αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα παράγονται για κάθε κύκλωμα του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. χωριστά (Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Πωλήσεις, Αγορές, Λογιστική, Πάγια, Πωλητές). Αφού επιλεχθεί το σχετικό κύκλωμα, τσεκάρετε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν από τη σχετική λίστα.

Πατώντας το αστεράκι που εμφανίζεται στην οθόνη, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P., για την επιλεγμένη πληροφορία.

Πατώντας το πλήκτρο [Enter] ή με την επιλογή «Εκτέλεση», ξεκινά η επεξεργασία των επιλεγμένων πληροφοριών.

Με δεξί κλικ στο παράθυρο αποτελεσμάτων προβάλλεται λίστα με τις εξής επιλογές:

 Help (F1)
 Αντιγραφή (στο clipboard)
 Εκτύπωση
 Αποστολή με eMail
 Ανανέωση (επανάληψη της επεξεργασίας)

Τα παράθυρα με τα αποτελέσματα λειτουργούν ανεξάρτητα και υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης ή ελαχιστοποίησής τους στη γραμμή εργασιών της οθόνης.

.

Επόμενο

Επεξεργασία