Σχεδίαση Ταμειακής Κατάστασης

Χρησιμοποιήστε την εργασία Σχεδίαση Ταμειακής Κατάστασης για να σχεδιάσετε τις κινήσεις που θα περιλαμβάνονται στην εκτύπωσης της “Ταμειακής Κατάστασης”, που αναπτύχθηκε παραπάνω στην επιλογή εκτυπώσεις.

Συμπληρώστε τον τίτλο της κατάστασης και πατήστε το πλήκτρο [Tab] για να επιλέξετε του κωδικούς κίνησης πελατών που θα συμμετέχουν στο άθροισμά της. Η επιλογή των κωδικών κίνησης γίνεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Ηome], [Εnd], [Ιnsert], [Delete]. Επιβεβαιώστε τέλος, την καταχώρηση ή όχι των επιλογών σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.