Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να μεταβάλλετε τα στοιχεία των πωλητών σας ή για να διαγράψετε εντελώς κάποιον πωλητή από το αρχείο.

Επιλέξτε τον πωλητή τα στοιχεία του οποίου θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα με τα στοιχεία του.

Μπορείτε να μεταβάλλετε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας του πωλητή που περιλαμβάνεται στην πρώτη και στην τρίτη σελίδα και πατώντας το πλήκτρο [Escape] να καταχωρήσετε ή όχι τις αλλαγές, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Για να διαγράψετε έναν πωλητή από το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο [Delete] σε οποιοδήποτε από τα πεδία της πρώτης σελίδας. Θα σας ζητήσει δύο φορές να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Αν απαντήσετε καταφατικά, ο πωλητής θα διαγραφεί οριστικά από το αρχείο.

Προηγούμενο

Νέος Πωλητής

Επόμενο

Προβολή