Αντιστοιχίες / Barcodes

· Διαχείριση

Η εργασία Αντιστοιχίες είναι αυτή με την οποία θα δημιουργήσετε τις αντιστοιχίες των κωδικών των ειδών της αποθήκής σας. Έτσι ένα είδος της αποθήκης μπορείτε να το αντιστοιχίσετε με όποια άλλα είδη της αποθήκης επιθυμείτε ή ακόμη και με κωδικούς που δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

Επιλέξτε το είδος που θέλετε να αντιστοιχίσετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Αμέσως προβάλλονται τα αντίστοιχα είδη, εάν έχουν ήδη ορισθεί. Μπορείτε να σβήσετε κάποιο είδος από το παράθυρο πατώντας [Delete]. Στην περίπτωση που για πρώτη εισάγετε αντιστοιχίες για το είδος, το παράθυρο των αντιστοίχων ειδών εμφανίζεται κενό, οπότε πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς των αντιστοίχων ειδών.

Η εισαγωγή των αντιστοίχων κωδικών γίνεται χρησιμοποιώντας τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης, εάν πρόκειται για υπαρκτό είδος της αποθήκης ή με απλή καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε κωδικό που δεν υπάρχει στην αποθήκη σας.

Τα δεδομένα της εργασίας, χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της καταχώρησης των ειδών στα παραστατικά πώλησης. Εάν στη θέση του κωδικού είδους κατά τη διαδικασία τιμολόγησης, πατήσετε το πλήκτρο [Tab], μπορείτε να αναζητήσετε είδη χρησιμοποιώντας το αρχείο των αντιστοιχήσεων και αυτόματα να το εισάγετε στη γραμμή ειδών που βρίσκεστε. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Προηγούμενο

Πίνακες