Καταχωρήσεις

Με την εργασία αυτή καταχωρείτε τις κινήσεις των αξιογράφων. Τα πεδία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

·    Κωδικός Κίνησης

Εισάγετε τον κωδικό κίνησης επιλέγοντάς τον από τον πίνακα κινήσεων που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται από την επιλογή [Οργάνωση – Παράμετροι – Κινήσεις – Κινήσεις αξιογράφων]. Η κατάσταση του αξιογράφου συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τον τύπο του.

· Παραστατικό

Εισάγετε τα στοιχεία του παραστατικού που αφορά την κίνηση του αξιογράφου.

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία της κίνησης.

· Κωδικός Αξιογράφου

Εισάγετε τον κωδικό του αξιογράφου.

Πατώντας “=” ή “*” το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εισάγει αυτόματα τον επόμενο κωδικό εάν πρόκειται για κίνηση παραλαβής ή εμφανίζει πίνακα με όλα τα εκκρεμή αξιόγραφα ώστε να επιλέξετε το επιθυμητό, εάν πρόκειται για κίνηση μεταβίβασης ή εξόφλησης.

· Αριθμός

Εισάγετε τον αριθμό του αξιογράφου που παραλαμβάνετε. Εάν πρόκειται για κίνηση μεταβίβασης ή εξόφλησης, θα προβληθεί στην οθόνη σας το αξιόγραφο με το συγκεκριμένο κωδικό.

· Ημερομηνία Λήξης

Εισάγετε την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.