Δημιουργία Αρχείου

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής ενός αρχείου τύπου XML που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-Shop) και περιέχει στοιχεία των ειδών της αποθήκης, κατασκευαστών και κατηγοριών, μαζί με τις αντίστοιχες εικόνες.

Από την επιλογή «Δημιουργία αρχείου» μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα του e-shop σε ένα zip αρχείο, ενώ έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θα εξαχθούν οι εικόνες των ειδών και οι περιγραφές τους.

.