Αντιγραφή Ειδικών Τιμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Αντιγραφή Ειδικών Τιμών για να μεταφέρετε από τους Ειδικούς Τιμοκαταλόγους (Πελάτες-Λοιπά Αρχεία-Ειδικοί Τιμοκατάλογοι) τις τιμές και την έκπτωση του πελάτη, εάν βέβαια είναι ίδιες, έτσι ώστε να μην καταχωρείτε συνέχεια τα ίδια.

.