Ειδικοί Τιμοκατάλογοι

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ειδικοί Τιμοκατάλογοι για να καταχωρήσετε τις ειδικές συμφωνίες πώλησης συγκεκριμένων ειδών στους πελάτες σας, δημιουργώντας έτσι ένα ξεχωριστό τιμοκατάλογο για τον καθένα.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης εργασίας έχει αναπτυχθεί στην ενότητα της Αποθήκης στην εργασία [Λοιπά Αρχεία – Πίνακες – Τιμές κατά Πελάτη].

.