Εργασίες ΜΥΦ

Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη δημιουργία και την ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων ΜΥΦ. Συγκεκριμένα, εκτελούνται οι εξής υποεργασίες:

· Παράμετροι

Εμφανίζονται συγκεντρωμένες (κατά κατηγορία ΜΥΦ), όλες οι σχετικές κινήσεις και η παραμετροποίηση τους.

· Παραγωγή Αρχείων

Εργασία συγκέντρωσης των στοιχείων και παραγωγής των αρχείων ΜΥΦ με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών διατάξεων.

· Προβολή Αρχείων

Εργασία προβολής των στοιχείων των αρχείων ΜΥΦ .

· Συνένωση Αρχείων

Εργασία που αφορά την «συνένωση» δύο (2) αρχείων ΜΥΦ, ενός δοτού από τον χρήστη με ένα αποθηκευμένο στα δεδομένα της εταιρίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.. Για να γίνει η συνένωση τα αρχεία πρέπει να είναι του ιδίου τύπου (Α. Πελατών ή Β. Προμηθευτών) και του ιδίου έτους-περιόδου, και το συνενωμένο αρχείο που προκύπτει αντικαθιστά το επιλεγμένο στα δεδομένα της εταιρίας.

· Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις καταστάσεων ελέγχου των στοιχείων ΜΥΦ για Πελάτες, Προμηθευτές και Λογιστική.

· Ηλεκτρονική Υποβολή

Εργασία που σχετίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή (στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr) των αρχείων ΜΥΦ που θα προκύψουν από τη σχετική εργασία.

.

Προηγούμενο

Κλείσιμο Χρήσης