Ανάγνωση Δεδομένων

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ένα αρχείο εκτύπωσης και παράλληλα να εμφανίζει τα δεδομένα στην οθόνη.

.