Επίτευξη Στόχων

Στην εκτύπωση Επίτευξη Στόχων αποτυπώνονται μηνιαία, οικονομικά στοιχεία που αφορούν την απόδοση των πωλητών σας τόσο για τις πωλήσεις, όσο και για τις εισπράξεις και τις παραγγελίες τους.

Καθορίστε τα κριτήρια της εκτύπωσης μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής και επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει το όνομα του κάθε πωλητή και τα συγκριτικά ποσά παραγγελιών ή πωλήσεων ή εισπράξεων (ανάλογα με την επιλογή σας) των στόχων, των αντιστοίχων πραγματοποιηθέντων, των αποκλίσεων και των διαφορών, για κάθε μήνα της χρήσης και συνολικά.