Ρυθμίσεις εγκατάστασης

 .

Ρύθμιση διακομιστή

 .

Στην επιλογή «Properties» πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους για να είναι εφικτή η σύνδεση των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.

 .

 .

Server Options

 .

Port Number: Καθορίστε την πόρτα στην οποία θα περιμένει ο διακομιστής για νέες συνδέσεις.

 .

Auto Start Server: Ενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη επιλογή, αν θέλετε ο διακομιστής να ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία αναμονής συνδέσεων.

 .

Run On Windows Startup: Ενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη επιλογή, αν θέλετε κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας να εκτελείται και ο διακομιστής.

 .

Select Bind Address: Ορίστε την IP με την οποία θέλετε να ξεκινήσει ο Server ή επιλέξτε Auto Bind για να ορισθεί αυτόματα από το πρόγραμμα.

 .

Start: Πατήστε στο πλήκτρο «Start» για να ξεκινήσει η διαδικασία αναμονής συνδέσεων. Όταν αυτή ολοκληρωθεί τότε θα εμφανιστεί στην status line αυτού του προγράμματος το μήνυμα «Server is started».

 .

Shutdown: Πατήστε στο πλήκτρο «Shutdown» για να σταματήσει η διαδικασία αναμονής συνδέσεων. Όταν αυτή ολοκληρωθεί τότε θα εμφανιστεί στην status line αυτού του προγράμματος το μήνυμα «Server is down».

 .

Server Activity: Καθορίστε τον αριθμό των Client που θέλετε να εξυπηρετήσετε.

 .

Αναλυτικά μηνύματα για την έναρξη και τον τερματισμό της διαδικασίας αναμονής καθώς και μηνύματα λαθών μπορείτε να δείτε στην δεύτερη καρτέλα «Log» του διακομιστή.

 .

Internet Address

 .

Εδώ πρέπει να καθορίστε τα IP που θέλετε να έχουν πρόσβαση στο τοπικό σας δίκτυο.

Η αρχική ρύθμιση για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε κανένα σταθμό εργασίας. Για άμεση πρόσβαση όλων των σταθμών εργασίας στο δίκτυο σας μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση (0.0.0.0) όπως αυτή εμφανίζεται στην λίστα των διευθύνσεων και με διπλό click επάνω της να αλλάξετε την πρόσβαση (status) από Forbid (απαγόρευση πρόσβασης) σε Allow (ελεύθερη πρόσβαση) ή απλά να πατήσετε στο πλήκτρο «Allow».

 .

Πατήστε στο πλήκτρο Save για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις.

 .

 .

Στην επιλογή «Monitor» μπορείτε να παρακολουθήσετε στατιστικά κίνησης και χρήσης του προγράμματος από τους απομακρυσμένους χρήστες. Με δεξί click πάνω σε κάποια σύνδεση εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

 .

 View: Δείχνει το Κεφάλαιο που τρέχει στον διακομιστή όπως το χειρίζεται ο απομακρυσμένος χρήστης. 
 Disconnect: Κλείνει άμεσα την επιλεγμένη σύνδεση χωρίς να ζητήσει επιβεβαίωση.

 .

  .

Ρύθμιση απομακρυσμένου σταθμού εργασίας

 .

 .

 Server Address: Καθορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή που θέλετε να συνδεθείτε.
 Port: Την πόρτα που έχετε καθορίσει στον διακομιστή.

 .

Πατήστε το πλήκτρο «OK» για την άμεση σύνδεση και αποθήκευση των παραμέτρων επικοινωνίας.

Μετά την έναρξη της επικοινωνίας το πρόγραμμα του client (Kef32CLN.exe) αρχικά θα συγχρονιστεί με τον server ανανεώνοντας την έκδοσή του καθώς και όλων των αρχείων που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία του.

 .

Τέλος, οι απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν τις παρακάτω εργασίες του Κεφαλαίου:

 Backup/Restore
 Live Update
 Data Migration
 Word Templates
 Macros

.

.