Λογαριασμός

· Δημιουργία λογαριασμού

Μέσα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και ακολουθώντας τη διαδρομή «Επικοινωνία – SMS Manager – Λογαριασμός» εκτελείτε την επιλογή «Δημιουργία» και συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία του λογαριασμού σας στην AMD Telecom.

· Διαχείριση λογαριασμού

Μέσα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και ακολουθώντας τη διαδρομή «Επικοινωνία – SMS Manager – Λογαριασμός» εκτελείτε την επιλογή «Διαχείριση» για να δείτε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση του λογαριασμού σας στην AMD Telecom καθώς και για να αγοράσετε πακέτα μηνυμάτων SMS.

.

Προηγούμενο

Αποστολή SMS

Επόμενο

Παράμετροι