Διαγραφή Κινήσεων

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής, διαγράφει όχι μόνο τα αριθμητικά, αλλά και τους συνδυασμούς των διαστάσεων κρατώντας μόνο τα στοιχεία Οργάνωσης του Προϋπολογισμού.