Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για τη διόρθωση των σταθερών στοιχείων ενός είδους που είναι ήδη καταχωρημένο στο αρχείο ειδών ή για την πλήρη διαγραφή του.

Αναζητήστε το είδος που επιθυμείτε να μεταβάλλεται ή να διαγράψετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε το πατώντας το πλήκτρο [Enter] και καταχωρήστε τις επιθυμητές μεταβολές ή πατήστε το πλήκτρο [Delete] για το διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή ακυρώστε τις αλλαγές, απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής.

.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επαναφέρετε είδη τα οποία έχετε διαγράψει.

.

Προηγούμενο

Νέο είδος

Επόμενο

Προβολή