Τύποι Πεδίων

Περιεχόμενα

1.Αριθμητικά πεδία

Εδώ μπορείτε να εισάγετε μόνο αριθμούς καθώς οι αλφαβητικοί χαρακτήρες δε γίνονται δεκτοί από την εφαρμογή. Τα πεδία αυτά δεν περικλείονται από τα δύο “ειδικά βέλη 83” [].

2.Αλφαριθμητικά πεδία

Εδώ μπορείτε να εισάγετε είτε αριθμούς είτε αλφαβητικούς χαρακτήρες. Τα πεδία αυτά περικλείονται από τα δύο “ειδικά βέλη 83” [], τα οποία δείχνουν και το μέγιστο μήκος τους.

Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων μιας εγγραφής χρησιμοποιούνται κυρίως τα παρακάτω πλήκτρα:

· Enter

Εισαγωγή των χαρακτήρων που πληκτρολογήθηκαν στο τρέχον πεδίο της εφαρμογής, και ταυτόχρονη μετακίνηση του φωτεινού δείκτη εισαγωγής στο επόμενο πεδίο.

· Up Arrow

Επιστροφή στο προηγούμενο πεδίο, εφόσον βρίσκεστε στον πρώτο χαρακτήρα ενός πεδίου.

· Right Arrow

Μετακίνηση προς τα δεξιά κατά ένα χαρακτήρα μέσα στο πεδίο στο οποίο βρίσκεστε.

· Left Arrow

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά ένα χαρακτήρα μέσα στο πεδίο στο οποίο βρίσκεστε. Εάν έχετε αλλάξει τους χαρακτήρες που υπήρχαν στο πεδίο και βρίσκεστε κάπου στη μέση του, με το πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζονται οι χαρακτήρες που υπήρχαν πριν την αλλαγή.

· Esc(ape)

Τερματισμός της τρέχουσας εργασίας. Εάν έχουν γίνει αλλαγές στα πεδία το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ρωτήσει αν θέλετε να καταχωρηθούν. Πατώντας πάλι [Escape] είναι σαν να απαντάτε «Όχι» στην προηγούμενη ερώτηση και δεν καταχωρούνται οι αλλαγές. Επιλέγοντας «Ναι» καταχωρούνται οι προσθήκες ή μεταβολές που κάνατε.

.

Προηγούμενο

Τύποι Παραθύρων