Σχεδίαση

Περιλαμβάνονται δύο εργασίες:

  1. Σχεδίαση Αγορών
  2. Σχεδίαση Παραγγελιών

 

Σχεδίαση Αγορών

Η εργασία Σχεδίαση Στατιστικών Αγορών σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε ή να μεταβάλλετε μέχρι και πενήντα διαφορετικές στατιστικές αγορών.

Για κάθε μία εισάγετε αρχικά την περιγραφή της. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Tab] ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να προβάλλει παράθυρο πολλαπλής επιλογής με τις κινήσεις που μπορείτε να επιλέξετε. Η επιλογή των κινήσεων γίνεται με τη χρήση των πλήκτρων [Ηome], [Εnd], [Ιnsert], [Delete]. Από τον Καθορισμό Στηλών μπορείτε να καθορίσετε τις στήλες της εκτύπωσης τόσο της Αναλυτικής όσο και τη Συνοπτικής. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [Tab] για να προβάλλετε το παράθυρο πολλαπλής επιλογής στηλών, ενώ επιλέξτε στήλες με τα πλήκτρα [Home], [End], [Insert] και [Delete]. Οι στατιστικές αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όποτε τις χρειαστείτε.

Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την πρόθεσή σας για καταχώρηση των αλλαγών.

Σχεδίαση Παραγγελιών

Η εργασία Σχεδίαση Στατιστικών Παραγγελιών εκτελείται ακριβώς όμοια με αυτήν της Σχεδίασης Στατιστικών Αγορών. Η μοναδική διαφορά είναι τα παραστατικά που μπορείτε να επιλέξετε από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής είναι αυτά των παραγγελιών και όχι των αγορών.

Καταχωρήστε τις αλλαγές για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις στατιστικές που σχεδιάσατε όποτε χρειαστεί. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την πρόθεσή σας για καταχώρηση των αλλαγών.

Αναλυτικότερα για το Χ/Μ και στις αγορές μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες σελίδες.

 

Προηγούμενο

Παραγγελιών