Μαζική Αλλαγή Συντελεστών Απόσβεσης

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τους συντελεστές απόσβεσης παγίων. Επιλέξτε αρχικά, την κατηγορία του παγίου που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, επιλέξτε τα πάγια που σας ενδιαφέρουν. Τέλος, δηλώστε τον παλιό συντελεστή παγίου και το νέο που θέλετε να ισχύει και επιβεβαιώστε την εκτέλεση της εργασίας.

.