Απαιτήσεις Παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εκτύπωση για να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ποσότητες σε υλικά παραγωγής, για συγκεκριμένη, δοθείσα ποσότητα παραγωγής όπως και για να πληροφορηθείτε τις απαιτούμενες ποσότητες παραγωγής για τις παραγγελίες ετοίμων προϊόντων από πελάτες σας.

Επιλέξτε αρχικά το προϊόν που επιθυμείτε και εισάγετε την ποσότητα που θέλετε να ελέγξετε και τον αποθηκευτικό χώρο που θα γίνει η ανάλωση των Α’ Υλών. Ορίστε τέλος, εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση κατά προϊόν και αν θέλετε να εκτυπωθούν μόνο οι ελλείψεις ή όλα τα υλικά τα οποία συμμετέχουν στην προδιαγραφή.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει μια δεντροειδής εκτύπωση που θα δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης επιπέδων ανάλυσης.

Ομοίως, θα ακολουθήσετε τα ίδια βήματα και με τις παραγγελίες ετοίμων προϊόντων από πελάτες σας.