Αποτελέσματα

Στην εργασία Αποτελέσματα προβάλλονται όλα τα ανωτέρω χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας τους. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης, με την χρήση του πλήκτρου F3 καθώς και εκτύπωσης της κίνησης των συνδυασμών.

Προηγούμενο

Επεξεργασία