Ευρετήριο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ευρετήριο για την μαζική προβολή ή μεταβολή των πωλητών. Επιλέξτε τον πωλητή που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να προβληθούν όλα τα στοιχεία του. Η λειτουργία της εργασίας είναι όμοια με αυτή της [Προβολής στοιχείων].

Προηγούμενο

Προβολή