Οικονομική Εικόνα

Η εργασία σας ενημερώνει για την Οικονομική Εικόνα των πελατών σας. Επιλέξτε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να προβληθεί ή οθόνη με τα οικονομικά του στοιχεία.

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης της οικονομικής κατάστασης προβάλλονται το υπόλοιπο του πελάτη και το ποσό που αντιστοιχεί σε εκκρεμή αξιόγραφα (στη στήλη Υποχρεώσεις), καταταγμένα στην αντίστοιχη περίοδο ανάλογα με την ηλικία τους.

Στη δεξιά πλευρά, προβάλλονται το συνολικό υπόλοιπο του πελάτη, η αξία των εκκρεμών αξιογράφων και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων αξιογράφων. Ακόμη εμφανίζονται το ποσό που αντιστοιχεί σε διαμαρτυρημένα αξιόγραφα, το ανοικτό υπόλοιπο, το όριο πίστωσης, η υπέρβαση του καθορισμένου πλαφόν, η μέση ηλικία απογραφής, η μέση ηλικία υπολοίπου, μέσος χρόνος πληρωμής, ο τζίρος, το μικτό κέρδος και ο συντελεστής μικτού κέρδους, προβάλλοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα του πελάτη.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] ώστε να εισάγετε κάποιον νέο κωδικό ή ξαναπατήστε [Escape] για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu.

.

Προηγούμενο

Υπόλοιπα

Επόμενο

ABC Ανάλυση