Διαγραφή Αρχείων

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη εργασία για τη διαγραφή όλων των αρχείων της εταιρίας. Η διαγραφή αυτών επαναφέρει την κατάσταση της εταιρίας στην αρχική της μορφή, το αποτέλεσμα δηλαδή της εργασίας «Νέα Εταιρία». Προσοχή, τα αρχεία που διαγράφονται χάνονται οριστικά και δεν μπορείτε να τα επαναφέρετε, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας της εταιρίας σας πριν προβείτε σε τέτοιου είδους εργασίες.

.