Σενάρια Έκπτωσης Τζίρου

Με την εργασία Σενάρια ‘Εκπτωσης Τζίρου μπορείτε να δημιουργήσετε τα σενάρια έκπτωσης σύμφωνα με τα οποία θα εκδώσετε τα πιστωτικά έκπτωσης λόγω τζίρου στους πελάτες σας.

Εισάγετε αρχικά, την περιγραφή του κάθε σεναρίου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Tab] ώστε να καταχωρήσετε τις επιλογές του κάθε σεναρίου.

Καταχωρήστε σε κάθε κλίμακα του πίνακα, το όριο τζίρου που αφορά καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που θα υπολογίζεται αυτόματα στο πιστωτικό έκπτωσης μόλις ο πελάτης το ξεπεράσει.

.

.