Συγκεντρωτική Εικόνα

Η εργασία Συγκεντρωτική εικόνα είναι όμοια με αυτήν της Προβολής, με μία σημαντική διαφορά: χρησιμοποιείται για να προβάλλετε μία συνολική εικόνα των στοιχείων του πελάτη, με τον οποίον είναι συσχετισμένοι άλλοι πελάτες. Στην περιγραφή του πεδίου Κωδικός Συσχέτισης των σταθερών στοιχείων πελάτη, έγινε αναφορά στη δυνατότητα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P για ύπαρξη πελατών συσχετισμένων με έναν κύριο πελάτη που ενημερώνεται από όλες τις κινήσεις των πελατών που είναι συσχετισμένοι με αυτόν.

Με την εργασία αυτή, παίρνετε συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία για τον κύριο πελάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται από τα στοιχεία των κινήσεων όλων των πελατών που είναι συσχετισμένοι με αυτόν.

.

Προηγούμενο

Προβολή

Επόμενο

Καρτέλα