Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές κινήσεων για να μεταβάλλετε τα στοιχεία των κινήσεων αποθήκης ή να τις διαγράψετε. Η διαδικασία της εργασίας αυτής είναι παρόμοια με αυτή της προβολής καρτέλας είδους. Καθορίστε τις κινήσεις που θέλετε να περιληφθούν, το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε κάποιον ή όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιείτε.

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης διαγραφής των κινήσεων που επιλέξατε, απαντώντας Ν(Ναι) στην αντίστοιχη ερώτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. Επιλέξτε την αυτόματη διαγραφή μόνο εάν είστε απόλυτα σίγουροι για την επιλογή σας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει λίστα με όλες τις κινήσεις πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Επιλέξτε την επιθυμητή κίνηση και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε όλα τα στοιχεία της αναλυτικά. Εάν η κίνηση προήλθε από καταχώρηση παραστατικού αγοράς ή πώλησης, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας ειδοποιεί πως η μεταβολή μπορεί να γίνει μόνον από την ενότητα από την οποία καταχωρήθηκε το παραστατικό και σας μεταφέρει στη σχετική εργασία μεταβολής παραστατικών.

Εάν πρόκειται για κίνηση που καταχωρήθηκε από την ενότητα [Κινήσεις Αποθήκης], μπορείτε να μεταβάλλετε όποιο από τα στοιχεία της επιθυμείτε και να καταχωρήσετε τις αλλαγές.

Για να διαγράψετε εντελώς κάποια κίνηση, πατήστε το πλήκτρο [Delete]. Η κίνηση θα διαγραφεί μετά από διπλή επιβεβαίωση που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε κινήσεις που διαγράφηκαν.

.

Προηγούμενο

Καταχωρήσεις

Επόμενο

Προβολή