Μεταβολές – Διαγραφές

Η εργασία Μεταβολές – Διαγραφές εκτελείται παρόμοια με αυτή της καταχώρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ή και πλήρους διαγραφής του.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου βρίσκεται ο φάκελος κοστολόγησης που επιθυμείτε να μεταβάλλετε η να διαγράψετε. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προβάλει λίστα με όλους τους φακέλους του συγκεκριμένου διαστήματος ώστε να επιλέξετε αυτόν που σας ενδιαφέρει. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε τα πλήρη στοιχεία του φακέλου.

Με την είσοδό σας στο φάκελο, μπορείτε να μεταβάλλετε οποιοδήποτε στοιχείο του, να προσθέσετε νέες δαπάνες που τον αφορούν ή ακόμη και να διαγράψετε κάποια ήδη καταχωρημένη δαπάνη. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιθυμητές αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις αλλαγές.

Για να διαγράψετε εντελώς κάποιο φάκελο κοστολόγησης, πατήστε το πλήκτρο [Delete] με την είσοδό σας σ’ αυτόν. Η διαγραφή του φακέλου γίνεται μετά από διπλή επιβεβαίωση της πρόθεσής σας.

Προηγούμενο

Νέο κοστολόγιο

Επόμενο

Προβολή