Πίνακες

Στην εργασία Πίνακες περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Χαρακτηριστικό – 1
2.Χαρακτηριστικό – 2
3.Τρόποι Πληρωμής
4.Τρόποι Αποστολής
5.Αιτιολογίες
· Χαρακτηριστικά 1 και 2

Οι εργασίες Χαρακτηριστικό 1 και 2 προμηθευτών δημιουργούν τους αντίστοιχους πίνακες χαρακτηριστικών (κατηγοριών) από τους οποίους επιλέγετε κατηγορία όταν εισάγετε κάποιο νέο προμηθευτή στο αρχείο προμηθευτών. Συνιστάται η χρήση του ενός για το επάγγελμα του προμηθευτή και του άλλου για την περιοχή του. Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας και ακριβώς δίπλα την περιγραφή της. Ο κωδικός είναι αλφαριθμητικό πεδίο, δηλαδή μπορεί να αποτελείται από γράμματα, ψηφία ή συνδυασμό τους. Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

· Τρόποι Πληρωμής

Η εργασία Τρόποι πληρωμής δημιουργεί τους τρόπους πληρωμής που θα έχετε στη διάθεσή σας κατά την εισαγωγή των στοιχείων των προμηθευτών.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης εργασίας έχει αναπτυχθεί στην ενότητα των Πελατών στην εργασία [Λοιπά Αρχεία – Πίνακες – Τρόποι Πληρωμής].

· Τρόποι Αποστολής

Η εργασία Τρόποι Αποστολής δημιουργεί τους τρόπους αποστολής που θα έχετε στη διάθεσή σας κατά την εισαγωγή των στοιχείων των προμηθευτών.

Η λειτουργία της συγκεκριμένη εργασίας έχει αναπτυχθεί στην ενότητα των Πελατών στην εργασία [Λοιπά Αρχεία – Πίνακες – Τρόποι Αποστολής].