Μαζική Εκτύπωση

Η εργασία Μαζική εκτύπωση λογιστικών άρθρων εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτό της προβολής κινήσεων άρθρων.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε και προσωρινές κινήσεις ή όχι. Στη συνέχεια επιλέξτε τις κινήσεις που σας ενδιαφέρουν απαντώντας στο διάλογο της εφαρμογής. Τέλος, επιλέξτε αυτές που θέλετε να εκτυπωθούν.

Η εργασία αφορά εκτυπώσεις παραστατικών και για να λειτουργήσει προϋποθέτει ότι έχει συμπληρωθεί ο πίνακας παραμέτρων εκτύπωσης κινήσεων Γενικής Λογιστικής στην Οργάνωση και έχουν σχεδιαστεί οι κατάλληλες φόρμες