Καταχωρήσεις

Με την εργασία Καταχωρήσεις εισάγετε, απευθείας, κινήσεις για κάθε είδος. Αρχικά επιλέξτε εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι», η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέα κίνηση, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερά. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε είδος είναι:

.

.

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του είδους ή τον επιλέγετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Μετά την επιλογή, η περιγραφή του είδους συμπληρώνεται αυτόματα.

· Περιγραφή

Παρόμοια με τον κωδικό, εισάγετε την περιγραφή. Ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μετά την επιλογή του είδους.

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία της κίνησης ή πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να εισαχθεί αυτόματα η σημερινή ημερομηνία.