Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να μεταβάλλετε τα στοιχεία των κινήσεων ή για να διαγράψετε εντελώς κάποιες κινήσεις.

Επιλέγετε αρχικά τους κωδικούς των κινήσεων που θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε καθώς και τη χρονική περίοδο της οποίας οι κινήσεις σας ενδιαφέρουν.

Ορίστε στη συνέχεια εάν θέλετε να γίνει αυτόματη διαγραφή των κινήσεων που επιλέξατε, απαντώντας Ν (Ναι) στην αντίστοιχη ερώτηση. Επιλέξτε την αυτόματη διαγραφή μόνο εάν είστε απόλυτα σίγουροι για την επιλογή σας.

Εάν δεν επιλέξατε την αυτόματη διαγραφή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P προβάλλει λίστα με τις κινήσεις που πληρούν τις επιλογές σας. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να μεταβείτε στην επιθυμητή κίνηση και να την μεταβάλετε. Εάν η κίνηση καταχωρήθηκε από την επιλογή [Πελάτες – Κινήσεις], μπορείτε να μεταβάλλετε όποιο από τα στοιχεία της επιθυμείτε. Μόλις ολοκληρώσετε τις μεταβολές καταχωρήστε τις αλλαγές σας ή όχι, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Εάν η κίνηση έχει καταχωρηθεί με τη χρήση κάποιας άλλης ενότητας της εφαρμογής (Πωλήσεις, Αξιόγραφα, κλπ), το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P θα σας ειδοποιήσει πως η μεταβολή μπορεί να γίνει μόνον από την ενότητα από την οποία καταχωρήθηκε και θα σας κατευθύνει αυτόματα εκεί εάν πατήσετε το πλήκτρο [Enter].

Στην περίπτωση που το παραστατικό έχει ενημερώσει τη Γενική Λογιστική, ακολουθεί παρόμοια σχετική ειδοποίηση και μπορείτε να μεταβείτε στη μεταβολή του παραστατικού ή να επιστρέψετε στην περιληπτική προβολή των κινήσεων.

Για να διαγράψετε εντελώς κάποια κίνηση, πατήστε το πλήκτρο [Delete]. Η κίνηση θα διαγραφεί μετά από διπλή επιβεβαίωση που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε κινήσεις που διαγράφηκαν.

.

Προηγούμενο

Καταχωρήσεις

Επόμενο

Προβολή