Δημιουργία Επιπέδων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Δημιουργία Επιπέδων για να δημιουργήσετε τα επίπεδα (φάσεις παραγωγής) των προϊόντων στη διαδικασία παραγωγής.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., αφού επιβεβαιώσετε την εκτέλεση της εργασίας, θα κατατάξει αυτόματα το κάθε είδος στη φάση παραγωγής που βρίσκεται με βάση τις προδιαγραφές που έχουν καταχωρηθεί. Σημειώστε ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που καταχωρείτε μια νέα προδιαγραφή και πριν καταχωρήσετε κάποια κίνηση παραγωγής.