Ευρετήριο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ευρετήριο για να προβάλλετε ή μεταβάλλετε τα πάγια που σας ενδιαφέρουν. Επιλέξτε το πάγιο που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Η λειτουργία της εργασίας είναι όμοια με αυτή της Μεταβολής – Διαγραφής, που αναλύθηκε προηγούμενα.

.

Προηγούμενο

Καρτέλα