Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία Συγκεντρωτική Εικόνα είναι όμοια με αυτή της Προβολής, με μία μόνο σημαντική διαφορά: χρησιμοποιείται για να προβάλλετε τη συνολική εικόνα μιας ομάδας ειδών της αποθήκης, που είναι ομαδοποιημένα με τη χρήση κοινού Κωδικού συσχέτισης.

Στην περιγραφή του πεδίου Κωδικός Συσχέτισης των σταθερών στοιχείων είδους, έγινε αναφορά στη δυνατότητα αυτή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.

.

Προηγούμενο

Προβολή

Επόμενο

Καρτέλα