Γενικά Στοιχεία

Στην εκτύπωση Γενικά Στοιχεία αποτυπώνονται τα σταθερά στοιχεία των πωλητών σας, καθώς και τα ποσοστά προμήθειας για κάθε κλάση αναλυτικά.

Καθορίστε τα κριτήρια της εκτύπωσης μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής και επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει τον κωδικό, το όνομα, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, την περιοχή, το τηλέφωνο και τις παρατηρήσεις για κάθε πωλητή. Εάν ζητήσατε εκτύπωση συμφωνίας, περιλαμβάνονται και τα 20 ποσοστά για κάθε κλάση προμήθειας.