Μαζική Δημιουργία Λογαριασμών

Η εργασία Μαζική Δημιουργία Λογαριασμών χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε μαζικά νέους λογαριασμούς με βάση ήδη υπάρχοντες.

.