Κινήσεις με αναμόρφωση

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων αναμόρφωσης στις εγγραφές των δαπανών, με φίλτρα την επιλογή τύπου κινήσεων, το ημερολογιακό διάστημα και το αν θα περιληφθούν οι κινήσεις με ελλειπή ανάλυση.

Αν επιλεχθεί «Ναι» στην αυτόματη ανανέωση / δημιουργία των εγγραφών, τότε αυτές αναμορφώνονται αυτόματα με βάση την κατηγορία αναμόρφωσης στα σταθερά στοιχεία του κάθε λογαριασμού.

Αν επιλεχθεί «Όχι» τότε δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επεξεργαστεί τα στοιχεία αναμόρφωσης για κάθε εγγραφή ξεχωριστά.

Σε κάθε περίπτωση ανανεώνονται ή δημιουργούνται και τα σχετικά άρθρα με τους λογαριασμούς τάξεως (αν έχουν δηλωθεί).

.